โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ ฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.56 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่งานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.32 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.72 KB