โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.81 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.25 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document พรรณางานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.5 KB