โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document ประชุมผู้ปกครอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 762.73 KB
Adobe Acrobat Document ประชุมกรรมการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.03 MB