โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฎิบัติการฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 415.86 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฎิบัติการฝ่ายวบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.18 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฎิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.49 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฎิบัติการฝ่ายบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.26 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.36 KB