โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7761-3211
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการให้บริการจัดทำเอกสารระเบียนผลการเรียนนักเรียน วิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.36 KB